Thursday, October 11, 2018

Vô Cùng Thương Tiếc Thương Phế Binh Trung Úy Phan Thế Duyệt Khóa 25 Võ Bị Đà Lạt


Vĩnh Biệt
 
(Cựu SVSQ Phan Thế Duyệt K25 VBQGVN

qua đời lúc 23:40 Thứ tư 10.10.2018)Trở về lại chốn bắt đầu

Anh buông tay trả niềm đau cho đời
Nhẹ nhàng như chiếc lá rơi
Vòng tay đất mẹ ấm nơi anh nằm
Trả trần gian những thăng trầm
Ầu ơ…giấc ngủ ngàn năm yên bình
Trả cho đời cuộc đao binh
Vết thương không chỉ một mình anh đau!
Bây giờ thăm thẳm trời cao
Cõi bình yên đón anh vào thiên thu…

Hồ Thụy Mỹ Hạnh
No comments:

Post a Comment